เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 8% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 2 ล้านบาท

โปรโมชั่น - สหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่นวันนี้ มีหุ้นให้เลือกลงทุนเงื่อนไขการกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2566

คุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้เงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่นและได้ส่งทุนเรือนหุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 งวด หรือไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 2. ถือหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 3. มีการชําระหุ้นและหนี้สินผ่านทางหน้าฎีกา และไม่มีการค้างชำระย้อนหลังเกิน 12 เดือน
 4. มีทุนเรือนหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่กู้ โดยในกรณีที่มีไม่ถึงจะต้องยินยอมให้หักจากเงินกู้ที่ได้รับไป
 5. มีเงินเดือนคงเหลือหลีงจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้วไม่ต่ำกว่า 5000 บาท
 6. การณีที่กู้เงินสหกรณ์เพื่อหักลบสัญญาเดิม จะต้องส่งหนี้สัญญาเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 งวด
 7. กรณีที่จะคืนการสมัครสมาชิก หรือปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องชําระหนี้ติดต่อกันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 งวดขึ้นไป.

สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขั้นตอนการนำส่งเงินสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ผู้ที่ต้องการฝากเงิน หรือจ่ายคืนค่างวดกับทางสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถทำได้โดย

 1. หักเงินรายได้รายเดือนจากต้นสังกัด (ฎีกา)
 • ชำระเป็นเงินสด หรือเป็นเช็ค สั่งจ่ายเช็คในนามของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ให้นำฝากผ่านธนาคาร กรุงไทย เท่านั้น  ซึ่งทางสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม โดยให้ใช้แบบฟอร์มชำระเงิน สำหรับหน่วยงาน (Code : 7146) 
 • การนำฝากเช็ค ต้องนำฝากกับทางธนาคารให้ทันก่อนวันที่ 5 ซึ่งหากตรงกับวันหยุด หรือ วันเสาร์อาทิตย์ ต้องนำฝากเช็คก่อนล่วงหน้า  (ถ้าเงินเข้าหลังวันที่ 5 ทางสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วน จะถือว่าสมาชิกค้างชำระในเดือนนั้น)
 • ห้ามส่งเช็คทางไปรษณีย์ เพราะอาจเกิดการสูญหาย หรือ เลยกำหนดเวลาการชำระ
 • สามารถส่งรายละเอียดการชำระเงินผ่านช่องทาง ได้ 3 ช่องทาง  ดังนี้

Fax : 02-2418252

E-Mail : [email protected]

Line : ส่วนตัว จนท. ดูแลจังหวัดนั้นๆ

2.ชำระเงินเอง  *ยกเว้น  สมาชิกสหกรณ์ที่หักเงินรายได้รายเดือนจากต้นสังกัด (ฎีกา)

 • ให้ชำระเงินด้วยตนเองที่สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือทำการฝากเงินผ่านธนาคาร กรุงไทย หรือ ธกส. เท่านั้น ซึ่งทางสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม โดยให้ใช้แบบฟอร์มชำระเงิน รายบุคคล   (Code : 7025)
 • ทั้งนี้ การชำระเงินจะสามารถชำระการได้ไม่เกินวันที่  5  ของเดือนถัดไป เพื่อสิทธิ์ในการกู้เงินกับทางสหกรณ์ การรับเงินสวัสดิการต่างๆ รวมถึงเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้เช่นเดียวกับสหกรณ์ราชทัณฑ์

ติดต่อสหการณ์สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทาง ที่อยู่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด เลขที่ 111/1 หมู่ 1 ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือทางออนไลน์ที่เพจ Facebook สอ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด และ Line @dlasavingcoop

บริษัทประกันภัยต่างๆ

เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 6.20% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 150,000 บาท

โปรโมชั่น - กู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย