เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  สมัครสินเชื่อ


  รวมข้อมูลอัปเดทสินเชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2565

  เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


  ดอกเบี้ย - สูงสุด 3.50% ต่อปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 150,000 บาท

  โปรโมชั่น - สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติเปิดให้กู้เงินด่วน

  รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

  เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


  ดอกเบี้ย - สูงสุด 6.30% ต่อปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 5 ล้านบาท

  โปรโมชั่น - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินมีช่องทางลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ

  รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

  เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


  ดอกเบี้ย - สูงสุด 5.75% ต่อปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

  โปรโมชั่น - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรเปิดให้ฝากเงินดอกเบี้ยสูง

  รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

  เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


  ดอกเบี้ย - สูงสุด 6.20% ต่อปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 150,000 บาท

  โปรโมชั่น - กู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย


  สหกรณ์มีกี่ประเภท ข้อดีของการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ คืออะไร

  หากจะพูดถึงระบบสหกรณ์เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็คงจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี สหกรณ์ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากการรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจของที่มีวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกันหรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันนั่นเอง โดยในปัจจุบันนี้ระบบสหกรณ์ได้ถูกแบ่งประเภทออกเป็นทั้ง 7 ประเภทที่แตกต่างกัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการและสหกรณ์ข้าราชการ แม้ว่าทุกวันนี้ระบบสหกรณ์จะถูกแบ่งออกเป็น 7 ประเภทที่แตกต่างกัน แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ยังคงเป็นประเภทสหกรณ์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากคนหลากหลายกลุ่มในการจัดตั้งสหกรณ์รูปแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติและสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆอีกมากมายที่มาพร้อมกับจุดเด่นที่ต่างกัน แน่นอนว่าข้อดีของระบบสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นอกจากที่จะทางสหกรณ์จะสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนออมเงินระยะยาวในรูปแบบของการถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่คุณจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลสหกรณ์แล้ว ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งยังมาพร้อมกับสวัสดิการและผลประโยชน์มากมายที่จัดเตรียมไว้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะ ดังนั้นหากใครที่สนใจอยากสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์หรือเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใดก็ตาม คุณก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสอบถามเงื่อนไขการสมัครสมาชิกหรือหาข้อมูลทางออนไลน์เบื้องต้นเพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจได้เช่นเดียวกัน

  หุ้นสหกรณ์ คืออะไร ออมเงินระยะยาวผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ดีอย่างไร

  อย่างที่ทราบเป็นอย่างดีว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันนั่นก็คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฝึกนิสัยการออมเงิน ซึ่งหลายคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใดก็ตามจะสหกรณ์ตำรวจ Pantip หรืออี่อื่นๆ ท่านก็คงจะสงสัยว่าการออมเงินในระบบสหกรณ์แตกต่างจากธนาคารอย่างไร หากจะพูดถึงระบบการออมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันได้แก่ การออมเงินในรูปแบบของการฝากเงินที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝากเช่นเดียวกันกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและการออมเงินในรูปแบบของการถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งหากจะพูดถึงของแตกต่างของการออมเงินผ่านระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และการออมเงินผ่านธนาคาร เราจะขอโฟกัสไปที่การออมเงินในรูปแบบของหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกคนซื้อหุ้นตามความสมัครใจแต่จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ทางสหกรณ์กำหนดนั่นเอง โดยจุดเด่นของการออมเงินผ่านหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกจากที่คุณจะได้รับเงินปันผลประจำปีที่ไม่ต้องเสียภาษีแล้ว ในกรณีที่คุณต้องยกเลิกการเป็นการเป็นสมาชิก คุณก็สามารถขอถอนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสัดส่วนของคุณคืนได้

  สมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องทำอย่างไร

  สำหรับการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หลายคนในที่นี้ก็คงอยากจะทราบว่าหากคุณต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องดำเนินการอย่างไรหรือจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในส่วนของขั้นตอนการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี 2567 หรือปี 2024 ต้องบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากหรืออซับซ้อนเหมือนในอดีต คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่คุณสนใจพร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครที่ประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนรวมถึงเอกสารสำคัญอื่นๆตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กำหนด จากนั้นให้คุณนำเอกสารทั้งหมดนี้เข้าไปติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่คุณสนใจ (แนะนำสหกรณ์สรรพากร)เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิกได้เลย