เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  สมัครสินเชื่อ


  รวมข้อมูลอัปเดทสินเชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2565


  สหกรณ์คืออะไร การรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ดีอย่างไร

  ปัจจุบันในปี 2567 หรือปี 2024 นี้หากจะพูดถึงสหกรณ์เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็คงจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าสหกรณ์คืออะไรหรือประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์เพื่ออะไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เราจะพาคุณมาทำความรู้จักประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ไปพร้อมกัน สหกรณ์ถือเป็นหนึ่งรูปแบบองค์กรทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งที่เกิดจากการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์หรือทิศทางการรวมกลุ่มที่เห็นพ้องต้องกัน โดยวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม

  ในการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนร่วมมือกันในการบรรลุเป้าหมายของสหกรณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเอง แน่นอนว่าปัจจุบันหากจะพูดถึงประเภทสหกรณ์ทุกวันนี้ หลายคนก็คงอยากจะทราบว่าสหกรณ์มีกี่ประเภทหรือมีสหกรณ์แบบใดบ้าง สำหรับการแบ่งประเภทสหกรณ์ ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทหลักได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการและสุดท้ายก็คือสหกรณ์เครดิตยูเนียนนั่นเอง แม้ว่าในปัจจุบันระบบสหกรณ์จะแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์ที่แตกต่างกัน แต่ในส่วนของระบบการจัดการภายในสหกรณ์ส่วนใหญ่แล้วจะใช้รูปแบบเดียวกันนั่นก็คือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เดือดร้อนทางการเงินให้สามารถขอกู้เงินสหกรณ์ไปใช้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ มีสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว รวมไปถึงให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกของสหกรณ์ในรูปแบบปันผลสหกรณ์นั่นเอง

  ประโยชน์ของการจัดตั้งสหกรณ์

  อย่างที่ทราบดีว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยมีการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบของสหกรณ์มากมาย ซึ่งหลายคนในที่นี้ก็คงสงสัยหรืออยากจะทราบว่าประโยชน์ของสหกรณ์คืออะไรหรือการเป็นสมาชิกสหกรณ์ดีอย่างไร สำหรับใครก็ตามที่สงสัยในส่วนนี้ ต้องบอกเลยว่าตามหลักการสหกรณ์ที่ระบุไว้อาจสรุปได้ว่าการจัดตั้งสหกรณ์ถือเป็นการรวมกลุ่มคนที่มีหลักการหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกภายในกลุ่มให้มีอำนาจการต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นโดยยึดตามเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในกลุ่มสมาชิกไม่ว่าจะการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาทางการเงินให้แก่สมาชิกที่เดือดร้อนทางการเงิน การให้ความรู้ทางด้านวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สหกรณ์และสิทธประโยชน์อื่นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์อีกมากมาย เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจหรืออยากเป็นส่วนหนึ่งขอสหกรณ์ใดก็ตาม คุณก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อสอบถามได้เลย

  การสมัครสมาชิกสหกรณ์ต้องทำอย่างไร

  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นประเภทสหกรณ์แบบใดก็ตาม โดยปกติแล้วสหกรณ์จะระบุเงื่อนไขในการสมัครสมาชิกสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น การสมัครสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขถือว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ทางสหกรณ์ก็จะกำหนดเงื่อนไขของการสมัครสมาชิกไว้ว่าคุณจะต้องเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือปัจจุบันยังคงทำงานอยู่ในแวดวงสาธารณสุขของเขตหรือจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่เท่านั้นจึงจะสามารถสมัครสมาชิกสหกรณ์ได้ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามเงื่อนไขของสหกรณ์ก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกทางออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ของสหกรณ์พร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน จากนั้นให้คุณนำเอกสารทั้งหมดเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิกสหกรณ์ตามขั้นตอนได้เลย