เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 6.20% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 150,000 บาท

โปรโมชั่น - สหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น สมัครสมาชิกง่ายมาก 

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนคู่คิดเรื่องการเงิน

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่พึ่งได้รับการแต่งตั้ง และบรรจุเข้ารับราชการในปี 2565 นี้ การได้เข้ามาเป็นข้าราชการ ย่อมหมายถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งการเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ถือเป็นอีกสวัสดิการหนึ่ง ที่เข้ามาดูแลด้านการเงินให้กับสมาชิกข้าราชการที่สมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ อาจจะยังไม่ทราบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไร มีหน้าที่แบบไหน วันนี้ก็จะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กัน เพื่อที่จะได้เข้าใจสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  1.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สวัสดิการเพื่อสมาชิก 2022

สำหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นสหกรณ์กรมส่งเสริมท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก โดยเฉพาะบริการทางด้านการเงิน ซึ่งระบบสหกรณ์ออมทรัพย์คือการรวมตัวกันระหว่างสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกันทางด้านเศรษฐกิจ การเงินของกัน และกันโดยจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นมานั่นเอง  และสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เองนั้นก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่สมาชิกข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้บริการทั้งเงินกู้, เงินฝาก และเงินปันผล การถือหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งบริการสวัสดิการอื่น ๆ เช่น เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น

  1. สมัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดีอย่างไร 

สำหรับข้าราชการใหม่ทุกท่าน ที่สนใจสมัครสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ไม่ทราบว่าสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดีอย่างไร  เราก็ขอยกตัวอย่างว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เราจะได้ประโยชน์อะไรจากผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบ้าง ดังนี้ 

  • การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้เรากู้เงินสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เงื่อนไขการผ่อนชำระไม่ยุ่งยาก ผ่อนได้ยาวนาน 
  • ในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เราสามารถซื้อหุ้นสหกรณ์ และจะได้รับการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงาน  
  • สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในกรณี ถึงแก่กรรม หรือประสบภัยต่าง ๆ 

  โดยสำหรับสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถเข้าระบบสมาชิกสหกรณ์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ได้ที่ http://dlasavingcoop.com/

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของ การสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้นทางข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่าลืมรีบไปสมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กันได้นะ

บริษัทประกันภัยต่างๆ

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 16% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

โปรโมชั่น - บัตรเครดิต tmb บัตรดีๆ ที่มีระยะเวลาผ่อนที่ยาวนาน

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 16% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 30,000 บาท

โปรโมชั่น - บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เปิดบัตรง่ายๆ รับวงเงินสูง

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย