เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  สมัครสินเชื่อ


  รวมข้อมูลอัปเดทสินเชื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2565

  เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน


  ดอกเบี้ย - สูงสุด 16% ต่อปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 30,000 บาท

  โปรโมชั่น - บัตรเครดิตออมสิน เปิดบัตรง่ายๆ รับวงเงินสูง

  รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

  เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


  ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

  วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

  โปรโมชั่น - สินเชื่อความสุขเปิดให้ดาวน์โหลดขอเงินด่วนแล้ว

  รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

  เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


  ดอกเบี้ย - สูงสุด 12% ต่อปี

  วงเงิน - ไม่เกิน 200,000 บาท

  โปรโมชั่น - รู้จักกับสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน 2567

  รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย


  108 ปี ธนาคารออมสิน ธนาคารคนไทย ให้ความสุขที่ยั่งยืน

  ประวัติความเป็นมาของธนาคารออมสิน

  ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดขึ้นมาโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย โดยทรงตราพระราชบัญญัติให้จัดตั้งคลังออมสินขึ้น เมื่อ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ด้วยพระราชปณิธานที่ต้องการให้คลังออมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์สินอย่างปลอดภัย และฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บออมทรัพย์อย่างถูกวิธี โดยคลังออมสินได้ยืนหยัดในการทำหน้าที่นี้ตลอดมา และกลายเป็นธนาคารออมสิน ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน

  จุดเด่นของธนาคารออมสิน

  ทุกย่างก้าวของธนาคารออมสิน นอกจากการทำหน้าที่สถาบันการเงินเพื่อการออมแล้ว ยังมุ่งเน้นในการทำหน้าที่สืบสานพัฒนาสังคมในทุกด้านเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้พี่น้องชาวไทย โดยในปีที่ผ่านมาธนาคารออมสินก็ได้เป็นเสาหลักสำคัญของรัฐบาลในการร่วมผลักดันมาตรการที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยหลากหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น บัตรเครดิตธนาคารออมสินสินเชื่อออมสินประชารัฐเพื่อประชาชน / สินเชื่อออมสินเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา / เงินกู้ธนาคารออมสิน  / มาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน / มาตรการเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน / การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จ 

  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางธนาคารออมสินได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาระบบในการดำเนินงาน และการบริการทุกด้านอย่างตลอดเวลา ธนาคารออมสินได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีจำนวนมากกว่า 26 ล้านบัญชี โดยพร้อมระดมทรัพยากรทุกด้านเพื่อเตรียมการปรับปรุง ภาพลักษณ์ และรูปแบบการให้บริการให้มีความทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น สำหรับรองรับการให้บริการที่สอดคล้องต่อความต้องการและครอบคลุม

  เพราะเป็นธนาคารของคนไทยที่มีมานานกว่า 108 ปี ธนาคารออมสินจึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการในการให้บริการด้านการเงินที่พร้อมตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้องชาวไทยในทุกด้าน และพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันและการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อนำมาซึ่งอนาคตของลูกค้าที่มั่งคั่ง มั่นคง และความสุขที่ยั่งยืน โดยนับจากนี้ธนาคารออมสินจะเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณค่า และตอบโจทย์ด้านการเงินของทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และธนาคารออมสินยังพร้อมที่จะร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Digital Economy และ Thailand 4.0 เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่สองของธนาคารออมสินอย่างสง่างาม 

  ช่องทางติดต่อธนาคารออมสิน

  ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สินเชื่อฉุกเฉินออมสินและบริการของธนาคารออมสินสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง

  ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  Call Center : 1115

  เบอร์โทรธนาคารออมสิน : 0-2299-8000

  E-Mail : [email protected]