ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 กรมที่ดินคิดอย่างไรรวมสิ่งที่ต้องรู้ล่าสุด

สิ่งที่ต้องรู้ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 ให้ญาติใครจ่าย

เมื่อเรามีที่ดินต้องการโอนให้กับญาติที่เรารักสิ่งที่ต้องรู้ก็คือค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน 2567 กรมที่ดินเราควรจะศึกษาก่อนว่าค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 คืออะไรและใครจ่ายสิ่งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ท่านควรทราบก่อนทำการซื้อขายหรือมอบที่ดินจริงๆแล้วค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 เป็นดังนี้ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้ญาติการโอนให้ญาติที่ไม่ใช่คู่สมรส บุตร ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินจะแตกต่างออกไปโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่หลักๆคือ ค่าธรรมเนียมของการโอน 2% หากเป็นญาติที่สืบต่อกันมาชอบด้วยกฎหมายในส่วนนี้ลดเหลือ 0.5% ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือค่าภาษีโอนที่ดินภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%และ ภาษีโอนที่ดินเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 ให้คู่สมรสและบุตร

หากท่านมีคู่สมรสหรือมีการแต่งงานที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วให้กรณีนี้หากท่านอยากโอนและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีโอนที่ดินในเรื่องของค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินกับคู่สมรสของท่านมีค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนั่นก็จะมีอยู่ 3 ค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องทราบนั้นก็คือค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินหรือค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 อยู่ที่ 0.5% ก็จะวัดจากราคาประเมินที่ดิน ต่อไปคือค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% จากราคาประเมิน และสุดท้ายคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต่อมาในเรื่องของราคาค่าโอนที่ดินค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 ให้กับบุตรจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.5% จากราคาประเมินต่อมาค่าอากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมิน

หลังจากทราบการจ่ายค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 มารู้จักการคำนวณการโอนที่ดินกันเถอะ

เมื่อเราทราบกันบ้างแล้วว่าค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 นั้นจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ทั้งหมด 5 อย่างนั้นก็คือ 1. ค่าธรรมเนียมการโอน 2. ค่าจดจำนอง 3. ค่าอากรแสตมป์ 4. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนของกรมที่ดินนั้นเราต้องทราบราคาที่ดินราคาขายที่ดินหากราคาที่เราขายมีน้อยกว่าราคาประเมินทางกรมที่ดินจะคิดค่าใช้จ่ายจากราคาที่มากที่สุดก่อน ดังนั้นให้เราราคาที่มากที่สุดมาคูณ 2% จะได้ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2567 และการจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะแล้วแต่การตกลงกันของทั้ง 2 ฝ่าย ในส่วนของค่าจดจำนองคิดเป็น 1% ของเงินกู้ของผู้ซื้อที่ไปทำการกู้มาโดยปกติค่าใช้จ่ายส่วนนี้ผู้จ่ายคือผู้ซื้อนั้นเองและในตอนนี้ในเว็บไซต์กรมที่ดินมีโปรแกรมคํานวณค่าโอนที่ดิน 2567 เพื่อให้ง่ายต่อการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆของท่านซึ่งสามารถคำนวณออนไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องไปที่กรมที่ดินซึ่งท่านสามารถเข้าไปคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ได้เลยในเว็บไซต์ของกรมที่ดิน