เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 5.75% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

โปรโมชั่น - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากรเปิดให้ฝากเงินดอกเบี้ยสูง  1.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร บริการประทับใจ จบทุกความต้องการเรื่องเงิน

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าการที่หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร่วมกันให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ก็เพื่อรวมตัวในการสนับสนุนกันทางด้านเศรษฐกิจ และการเงินของสมาชิกโดยจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นมา เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสหกรณ์กรมสรรพากรเอง ก็ถือเป็นสหกรณ์รูปแบบหนึ่งที่ดำเนินการจัดตั้งตามหลักการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ในปี 2023 นี้จะมีสวัสดิการ และการบริการด้านใดบ้าง สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ทุกท่าน จะดีเหมื่อนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติหรือไม่? วันนี้ทางเราก็มาขอแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ว่าหากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วมีสิทธิประโยชน์อย่างไร เราจะได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง ไปดูรายละเอียดกันได้เลย


  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร เพื่อนคู่คิด ข้าราชการสรรพากร

โดยหากเพื่อนสมาชิกข้าราชการกรมสรรพากร สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร แล้ว สำหรับในปี 2566 นี้ท่านจะได้รับการบริการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น

บริการกู้เงินสหกรณ์ โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร มีสิทธิกู้เงินตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเงื่อนไขง่าย ไม่ยุ่งยาก และดอกเบี้ยต่ำ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เริ่มต้นเพียง 3.75% เท่านั้นเอง

บริการเงินฝากสหกรณ์ สำหรับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร โดยได้รับดอกเบี้ยตามผลิตภัณฑ์เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีประเภทเงินฝากหลายประเภทให้เลือกตามความต้องการของเราเอง

บริการหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร/สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการ สามารถซื้อหุ้นของสหกรณ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นส่วนในการบริหารงาน และจะได้รับเงินปันผล ตามผลประกอยการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

บริการสวัสดิการอื่น ๆ ของสหกรณ์กรมสรรพากร  เช่น ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ, ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร, ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร เข้าระบบสมาชิกสหกรณ์ดีอย่างไร 

อย่างที่กล่าวมาข้างต้นหากเราสมัครสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร  จะดีอย่างไร บอกเลยว่ามีข้อดีหลายประการมากสำหรับสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

โดยประการแรกเราสามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างสะดวกสบาย แถมได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงิน, หรือการฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ย 

ประการที่สองการสมัครสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร ทำให้เราเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์กรมสรรพากร ไม่ว่าจะเป็นการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่นเดียวกับสหกรณ์ที่ดิน  

ประการที่สาม เป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นเราสามารถซื้อหุ้น เพื่อรับเงินปันผลได้ด้วย โดยเราจะได้รับเงินปันผลตามผลประกอบการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพากร

โดยหากเห็นสิทธิประโยชน์แล้ว ข้าราชการใหม่กรมสรรพากรทุกท่านที่สนใจสมัครสมาชิกสหกรณ์กรมสรรพากร สามารถติดต่อเบอร์สหกรณ์ออมทรัพย์ 02-6173350 กันได้เลย

บริษัทประกันภัยต่างๆ

เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 25% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 100,000 บาท

โปรโมชั่น - สมัครสินเชื่อช๊อปปี้ง่ายๆ เพียงทำการยืนยันตัวตน

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย