เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 25% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 1 ล้านบาท

โปรโมชั่น - สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำสินเชื่อที่สมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ หนึ่งในตัวเลือกสินเชื่อบุคคลจากธนาคารกรุงไทย

 

การปล่อยสินเชื่อของธนาคารทุกวันนี้ ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การขอสินเชื่อเงินด่วน 30 นาทีไม่เช็คบูโรที่สาขาธนาคารเท่านั้น ปัจจุบัน ปี 2566 มีธนาคารหลายแห่งที่ให้บริการสินเชื่อผ่านแอปและธนาคารกรุงไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น เช่น สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ที่สามารถขอผ่านแอป Krungthai NEXT ได้อย่างสะดวก ตามที่จะแนะนำต่อไปนี้

รายละเอียดสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ คือสินเชื่อไม่มีหลักประกันโดยธนาคารกรุงไทยที่สามารถขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปธนาคารกรุงไทยได้เลย หากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข เพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Krungthai NEXT มาไว้ในมือถือพร้อมทั้งเปิดบัญชีกับ KTB ก็สมัครได้เลย

ในส่วนของเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่สนใจ สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ที่สำคัญก็คือ ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน ขึ้นไปหรือถ้าประกอบอาชีพอิสระต้องมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน การสมัครผ่าน Krungthai NEXT จะมีขั้นตอนและวิธีการที่อธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน สามารถทำตามได้ไม่ยาก 

หลังจากสมัครแล้วก็รอผลการปล่อยสินเชื่อของธนาคารซึ่งวงเงินของสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ระบุไว้ว่า พนักงานมีรายได้ประจำจะได้รับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระจะมีโอกาสได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้และไม่เกิน 5 แสนบาท เรียกว่าเป็นสินเชื่อกรุงไทยที่ให้วงเงินค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว สมกับที่ใช้ชื่อว่าสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ  

นอกจากสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำยังมีสินเชื่อกรุงไทยแบบไหนที่ขอผ่าน Krungthai NEXT ได้

นอกจากสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำที่เปิดโอกาสให้ขอสินเชื่อผ่านKrungthai NEXT ได้ ทางธนาคารกรุงไทยก็ยังมีตัวเลือกสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ที่สมัครผ่านแอปธนาคารกรุงไทยได้อีก นั่นคือสินเชื่อกรุงไทยเปย์ดะ 

ในภาพรวม สินเชื่อกรุงไทยเปย์ดะ ก็จะมีเงื่อนไขคล้ายสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ โดยเฉพาะความสะดวกในการขอสินเชื่อผ่านKrungthai NEXT ได้ และเป็นสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์เหมือนกัน แต่อาจจะมีบางจุดที่แตกต่างกัน เช่น สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ผู้ประกอบอาชีพอิสะหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขอสินเชื่อได้ แต่สินเชื่อกรุงไทยเปย์ดะ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นพนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 

ในส่วนของวงเงินที่จะได้รับก็มีเงื่อนไขเดียวกันคือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ความยากง่ายในการอนุมัติหรือการปล่อยสินเชื่อของธนาคารทั้งสินเชื่อกรุงไทยใจป้ำและสินเชื่อกรุงไทยเปย์ดะ ก็จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสำคัญ แล้วสินเชื่อกรุงไทยกี่วันอนุมัติ สำหรับการขอสินเชื่อผ่านธนาคารกรุงไทย ktb Krungthai NEXT ต้องบอกว่ามีการแจ้งผลอนุมัติค่อนข้างเร็ว ถ้าเอกสารครบ คุณสมบัติครบก็จะได้รับการติดต่อกลับอย่างรวดเร็วทันใจแน่นอน

บริษัทประกันภัยต่างๆ

เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 6.20% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 150,000 บาท

โปรโมชั่น - กู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

เงินเดือน - เริ่มต้น 25,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 15.995% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 500,000 บาท

โปรโมชั่น - สินเชื่อแม่มณี ตัวเลือกดีๆ สำหรับผู้ประกอบการ

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย