เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 6.30% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 5 ล้านบาท

โปรโมชั่น - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดินมีช่องทางลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ  1.  สหกรณ์ออมทรัพยกรมที่ดิน เพื่อนคู่คิด มิตรเรื่องเงิน

สำหรับข้าราชการ และพนักงานกรมที่ดินทุกท่าน หลายท่านที่ได้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรมที่ดินในปี 2567 นี้ แน่นอนว่าการที่ท่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรมที่ดิน ก็จะได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ มากมายตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด แน่นอนว่าสหกรณ์กรมที่ดิน ก็จะเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่จะเข้ามาช่วยเหลือท่านเรื่องการเงินต่าง ๆ โดยในวันนี้ก็ขอแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ให้กับเพื่อข้าราชการ และพนักงานกรมที่ดินใหม่ทุกท่าน ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน มีหน้าที่ และบริการอะไรบ้าง หากเราสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไร ไปดูรายละเอียดกันได้เลย


  1. บริการ และสิทธิประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน

สำหรับข้าราชการ และพนักงานกรมที่ดินท่านใด ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดิน  วันนี้เราขอแนะนำบริการ และสิทธิประโยชน์ว่าหากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน เราจะได้รับสิทธิประโยชน์ดี ๆ อะไรบ้าง ดังนี้

ฝาก ถอน กู้ ง่าย ดอกเบี้ยดี การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ทำให้เราสามารถเข้าถึงบริการเงินกู้สหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการกู้ไปใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น แต่งงาน, สร้างบ้าน, ซื้อรถ หรือกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ ก็ทำได้อย่างสะดวกสบาย ดอกเบี้ยต่ำ  นอกจากนี้ในด้านการฝากเงินแบบเงินฝากออมทรัพย์ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ก็ให้ดอกเบี้ยสูงคุ้มค่าอย่างแน่นอน 

สวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน นอกจากสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงินแล้ว เค้ายังมีบริการสวัสดิการอื่น ๆ อีกสำหรับปี 2022 นี้ เช่น ทุนการศึกษาบุตร มีให้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย, เงินสงเคราะห์จัดการศพสมาชิก, กองทุนช่วยเหลือเพื่อสมาชิกสหกรณ์กรมที่ดินที่ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น

  1. อยากสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน เงื่อนไขง่าย อนุมัติไว

สำหรับการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ก็มีเงื่อนไข และคุณสมบัติที่ไม่ยุ่งยากเลย เพียงท่านเป็น ข้าราชการหรือลูกจ้างสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์เองก็สมัครได้ แต่ถ้าหากท่านเคยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน อยู่แต่เดิม และลาออกไปอาจจะต้องรอให้ครบ 1 ปีก่อน จึงจะสามารถสมัครเป็สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ได้  โดยหลังจากยื่นใบสมัครก็ชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และชำระค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน งวดแรกตามเกณฑ์ที่กำหนด 

เพียงแค่นี้ข้าราชการ และลูกจ้างกรมที่ดินใหม่ทุกท่านก็สามารถเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กันได้อย่างง่ายดาย โดยหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน ทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์  https://www.landcoop.com/ จะสมัครระบบสินเชื่อสหกรณ์ หรือจะขอเช็คยอดสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็ทำรายการได้ตามสะดวกเลย

 

บริษัทประกันภัยต่างๆ

เงินเดือน - เริ่มต้น 35,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

โปรโมชั่น - บัตร scb my travel เครดิตการ์ดที่เหมาะกับสายท่องเที่ยว

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย

เงินเดือน - เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน


ดอกเบี้ย - สูงสุด 25% ต่อปี

วงเงิน - ไม่เกิน 1 ล้านบาท

โปรโมชั่น - สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำสินเชื่อที่สมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์

รู้จักรายละอียดแล้วสมัครเลย